Wie is wat

De overheid en de onderofficieren

RangThans vervuld doorLoopbaan binnen de schutterij
Overheid   Is het bestuur van de schutterij en bestaat uit alle officieren alsmede de Koning en de Oud-koning.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de Majoor, de Kapitein-adjudant van de majoor, de Secretaris-Penningmeester en de Hulpsecretaris.
Majoor (te paard)
Is voorzitter van het bestuur en heeft de algemene leiding over de schutterij
Jan Hayen Van 1958 tot 1980 klaroenblazer bij het Tamboer- en klaroenkorps.
Van 1980 tot 1998 2e Luitenant-kwartiermeester.
In 1998 door de sjötte gekozen tot Majoor.
Kapitein-adjudant van de majoor (te paard)
Is plaatsvervangend majoor en vicevoorzitter
John Gorissen Van 1964 tot 1980 tamboer bij het Tamboer- en klaroenkorps.
Vanaf 1980 Kapitein-adjudant van de majoor.
Luitenant-adjudant van de majoor (te paard) Piet Mans Vanaf 1972 Luitenant-adjudant van de Majoor.
Vanaf 11 jaar muzikant bij de Harmonie.
Koning Dominique Marell

Lid van de drumband van de Koninklijke Harmonie

Oud-Koning Bert Houben

Van 2012 tot 2016 Koning.

Kapitein-adjudant van de koning Laur Nelissen Van 1968 tot 1988 Grenedeer bij het blauwe peloton.
Vanaf 1988 Kapitein-adjudant van de koning.
Bevelvoerend Kapitein van het rode peloton Chel Schrijnemaekers Vanaf 1992 Grenedeer bij het rode peloton.
Vanaf 2012 Kapitein van het rode peloton.
Bevelvoerend Luitenant van het rode peloton Harry Waber

Vanaf 1980 Grenedeer bij het rode peloton.
Vanaf 2012 Luitenant van het rode peloton.

Bevelvoerend Kapitein van het blauwe peloton Piet Huveners Van 1976 tot 2008 Grenedeer bij het blauwe peloton.
Vanaf 2008 Kapitein van het blauwe peloton.
Bevelvoerend Luitenant van het blauwe peloton Henry Goessens Van 1960 tot1996 Grenedeer bij het blauwe peloton.
Vanaf 1996 Luitenant van het blauwe peloton.
Luitenant-Secretaris-penningmeester Lewie Bernards Van 1964 tot 2000 standaarddrager.
Van 2000 tot 2004 Hulpsecretaris.
In 2004 door de leden van de Overheid gekozen tot Secretaris-penningmeester.
1e Luitenant Kwartiermeester (te paard) Roy Dodemont Sinds 2016 Grenedeer bij het blauwe peloton. Vanaf 2016 1e Luitenant Kwartiermeester
1e Luitenant Kwartiermeesters (te paard) Robert Spronck

Van 1969 tot 1979 muzikant bij de harmonie van Gronsveld.
Vanaf 2000 2e Luitenant Kwartiermeester.

Bovenstaande officiersplaatsen worden nadat ze zijn vrijgevallen, op de eerstvolgende Pinkstermaandag van de Grote Bronk, uitgegeven aan de hoogst biedende en worden aangenomen voor het leven.
Niet worden uitgegeven de plaatsen van Majoor, Luitenant Secretaris-penningmeester, Hulpsecretaris, Koning en oud-Koning.
De Majoor wordt voor het leven gekozen door de ‘sjötte’ die woonachtig zijn binnen de parochiegrenzen van Gronsveld en Rijckholt.
De Luitenant Secretaris-penningmeester en de Hulpsecretaris worden gekozen door de leden van de Overheid.
Koning is diegene die op Pinkstermaandag van de Grote Bronk de vogel afschiet.

Verder wordt zoals boven omschreven uitgegeven, de vijf Bielmanplaatsen en de plaatsen van de vier Adjudant-vaandeldragers en de Adjudant-standaarddrager.

Bielmannen

Commandant van de bielmannen Marc Smeets Trekt sinds 1992 mee op
Hij heeft jarenlang (t/m Grote Bronk 2008) een bijzondere taak gehad in het schut maken van nieuwe leden.
Bielman Jan Huits Van 1980 tot 1988 Grenedeer bij het rode peloton.
Vanaf 1988 Bielman met aks.
Bielman John Doyen In 1992 Grenedeer van het rode peloton.
Vanaf 1992 Bielman met aks.
Bielman Bert Mingels Van 1992 tot 2000 Grenedeer bij het rode peloton.
Vanaf 2000 Bielman met aks.
Bielman Harold Bergenhuizen Vanaf 2016 Bielman met zaag.
Harold was voorheen vanaf 1992 Grenedeer bij het blauwe peleton

Adjudant-vaandeldrager en -standaarddrager

Adjudant-vaandeldrager Edwin Hayen Vanaf 1996 Grenedeer van het rode peleton.
Vanaf 2016 Adjudant-vaandeldrager (Hubertusvaandel).
Adjudant-vaandeldrager Han Tillie Van 1975 tot 2001 lid van de Koninklijke Harmonie.
Vanaf 2016 Adjudant-vaandeldrager (Keizersvaandel).
Adjudant-vaandeldrager Nico Starren Van 1980 tot 1996 Klaroenblazer bij het Tamboer- en klaroenkorps.
Vanaf 2000 Adjudant-vaandeldrager (Sint-Sebastianusvaandel).
Adjudant-vaandeldrager Jeremy Erkens Vanaf 1996 lid van de drumband van de Koninklijke Harmonie.
Vanaf 2016 Adjudant-vaandeldrager (Schuttenvaandel).
Adjudant-standaarddrager Thomas Broex Vanaf 2004 Adjudant-standaarddrager (Koningszilver).

Verder trekken mee op:

Grenedeers

De schutterij kent twee pelotons, het rode en het blauw peloton. Ieder peloton bestaat uit 76 Grenedeers die een geweer dragen van het type voorlader. Ieder peloton telt een bevelvoerende Kapitein en een bevelvoerend Luitenant.
Als onderofficieren maken deel uit van elk peloton: 1 Sergeant-majoor met sabel, 2 Sergeanten met sabel en 4 Korporaals met geweer. Deze onderofficiersrangen worden toebedeel aan hen die het langste met de schutterij zijn opgetrokken.
Een groep van ongeveer 10 oud-gedienden vormt de Koningswacht. Zij dragen een sabel.

Tamboer- en klaroenkorps

Het Tamboer- en klaroenkorps bestaat uit 46 muzikanten en 1 Tamboer-maître met de rang van Sergeant-majoor.
Onder de muzikanten is er een plaatsvervangend Tamboer-maître. De Tamboer-maître en de plaatsvervangend Tamboer-maître worden uit en door de leden van het Tamboer-en klaroenkorps gekozen.
Verder bestaat het korps uit 1 Sergeant en 2 Korporaals. Deze onderofficiersrangen worden toebedeeld aan hen die het langste met de schutterij zijn opgetrokken.

Tamboer-maître Gus Hayen Van 1976 tot 2009 Tamboer bij het Tamboer- en Klaroenkorps.
Vanaf 2009 Tamboer-maître.
Hulp Tamboer-maître Paul Hanssen Vanaf 1985 Tamboer bij het Tamboer- en klaroenkorps.
Vanaf 2009 tevens hulp Tamboer-maître.

De Koningin en haar Hofdames

De koningin: Wendy van Caldenborgh.

Zij is Koningin vanaf Pinkstermaandag 2016 tot Pinkstermaandag 2020.
De aspirant Koning kan, als hij zich opgeeft om op de vogel te schieten, ook zijn eventuele Koningin opgeven, die hij daarvoor gevraagd heeft en die heeft toegezegd. Een andere mogelijkheid is om geen Koningin te vragen. Als men dan de vogel afschiet, is de eerste vrouw die de nieuwe Koning “de mei steekt” zijn Koningin.
De Hofdames van de Koningin worden, voor de periode van 4 jaar, gevraagd door de Koningin. Deze groep wordt samengesteld uit vrouwen verdeeld over Gronsveld en Rijckholt.
De Koningin kan maximaal 15 Hofdames uitzoeken, meer passen er niet op de Koninginnenwagen.

(kleine)Vaandeldragers en Cadetten.

Vaandeldragers

Er zijn 12 kleine vaandeldragers

  • 4 rode vaandels
  • 4 groene vaandels
  • 4 blauwe vaandels

De vaandeldragers worden voor de Grote Bronk gekozen uit groep 7 en 8 van de basisschool.

Cadetten

Er zijn 6 cadetten die door de Koning worden uitgezocht. Zij dragen allen een sabel. Tijdens de processie draagt een cadet de schuttenbeker, een cadet draagt het kussen met daarop de lauwerkrans en twee cadetten dragen kussens met oud koningszilver.

 
© 2012-2016 - Koninklijke Schutterij Sint Sebastianus te Gronsveld

joomla visitors